Nadační fond Českého rozhlasu Světluška poskytl Palatě Nadační příspěvek z celonárodní veřejné sbírky v rámci dlouhodobého grantového programu FK – Volnočasové aktivity a seberealizace. Příspěvek byl použit na zakoupení pianina pro účely muzikoterapií, které jsou v Palatě hojně navštěvovány. Tato terapie je pro klienty velmi důležitá, je nejen společenskou a kulturní záležitostí, ale je i výborným tréninkem paměti a pianino je prakticky denně využité. Někteří z klientů, kteří za svého života na pianino hráli,  si rovněž denně udržují techniku a cvičí si tak paměť. Klienti mají svůj pěvecký sbor a pravidelně se scházejí a nacvičují za doprovodu klavíru písně, s kterými následně vystupují.

Světluška přispěla na zakoupení pianina Weinbach částkou 80 000,- Kč, další dárci přispěli do celkové ceny 109 000 Kč.

Děkujeme Nadačnímu fondu Světluška  a dalším dárcům, společnosti V.I.F., panu. Štefánkovi a paní Rafoth, kteří se na koupi rovněž podíleli.