Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci jsou opětně povoleny návštěvy klientů kromě zahrady i uvnitř budovy, ve společných prostorách i v pokojích. Toto povolení nabývá platnosti od 9.6. 2020.
Samozřejmě i nadále platí pravidlo nošení roušky ve všech prostorách po celou dobu návštěvy, orientační měření teploty v recepci a dezinfekce rukou při příchodu i odchodu. Rovněž je požadován podpis na Prohlášení o bezinfekčnosti. Nadále je doporučeno, aby návštěva probíhala přednostně v zahradě, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí.
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím je prozatím možné parkování pouze na parkovišti vlevo za hlavní branou.

Děkujeme za respektování těchto pravidel.