Pro orientaci v budově slouží prvky prostorové orientace, jako jsou kontrastní madla, vodící pásy na podlaze, klece s andulkami před jídelnou a další. V parku v zařízení jsou kolem chodníků zábradlí, cvičné chodníky, kde si klienti prostorovou orientaci nacvičují. V části parku, kudy vede hlavní cesta od brány do parku k hlavnímu vchodu zařízení, není však možné tyto prvky umístit. Proto bylo vhodné vybudovat možnou navigaci, kterou je pro tento prostor voliéra se zpěvným ptactvem.

Skupina andulek, ve které početně převládají samci, se bude celoročně projevovat hlasitým švitořením a štěbetáním na vzdálenost několika desítek metrů. Jejich hlasové projevy poslouží jako dobrý navigační prvek pro samostatnou prostorovou orientaci v parku. Obyvatelé domova tak budou moci podle sluchu zamířit z budovy přímo k voliéře, která jim usnadní orientaci, v které části se nacházejí. Andulky nám byly věnovány Stanicí mladých přírodovědců v Praze 5 a voliéra byla vybudována díky dárci, který věnoval na realizaci voliéry peněžitý dar.

Děkujeme.