Drtivá většina českých seniorů trpících syndromem demence (nehledě na příčinu či stupeň postižení) je v domácí péči. Rodinní příslušníci, pečovatelé z laické veřejnosti či zaměstnanci organizací, zajišťující pečovatelské služby o tyto seniory proto tvoří nenahraditelnou složku péče o seniory s demencí. Proto jsme si v Palatě dali za cíl vytvořit snadno dostupnou a prakticky zaměřenou vzdělávací a podpůrnou platformu pro pečovatele, díky které získají srozumitelné a základní informace, potřebné při péči o tyto osoby. Důležitou součástí je i vytvoření podpůrné skupiny rodinných příslušníků, v rámci které se budou moci její účastníci podělit o zážitky, problémy, těžkosti ale i úspěchy, které zažívají se seniory, o něž pečují. Jedním z cílů bude tímto plnit i důležitou preventivní roli s ohledem na snížení rizika syndromu vyhoření pečovatelů.

Prvotním cílem je ponechat osoby se syndromem demence v domácím prostředí v péči rodinných příslušníků. Neformálně pečující osoby budou seznámeni s rozsahem a dopadem tohoto onemocnění zejména ve spojení s očekávanými změnami chování osoby s demencí. Získají vědomosti a dovednosti, které budou mít možnost si „odzkoušet“ –  jak se chovat v různých situacích k osobě s demencí a jaké smysluplné aktivity vytvářet a poskytovat vhodné podněty k co možná nejdelšímu udržení poznávacích schopností. Získají základní informace pro péči o tělo, správnou výživu a hydrataci, ale též informace k nutným úpravám interiérů pro zajištění pocitu bezpečí jejich rodinných příslušníků, o které se starají.

Součástí je vyhledávání neformálně pečujících osob zejména z Prahy 5, 13 a 16 a jejich průběžná setkávání se tak, aby dokázali zvládnout a zajistit všechny potřeby osoby, o níž pečují. Tato „školení“ budou probíhat v prostorách Palaty v rozsahu 2 – 3 hodin, v případě potřeby i delší nebo přímo „šité na míru“ dle aktuální potřeby pečujících.

Na tento projekt se podařilo zajistit příspěvek  z Nadace ČS pro dobu 3 let, účast v těchto podpůrných skupinách je tedy zdarma.

Přehled termínů a registrace je možná přímo na těchto webových stránkách nebo telefonicky na 277 028 427 či osobně přímo v Palatě.