Nejen z důvodu epidemie respiračního onemocnění Covid, ale i dlouho trvajícímu chladnému počasí  se nám první grilování posunulo až na první týden v květnu. Nekonalo se v zahradě Domova, jak bývá zvykem, ale pro klienty jsme raději zvolili prostory velké kulturní místnosti za doprovodu živé hudby, při které bylo možno si i zatančit.  Buřtíky se ale grilovaly venku, chladné počasí jim na grilu nevadilo a tak nám všem, klientům i zaměstnancům, velice chutnaly. Poděkování patří i našim vrchním „grilovačům“, manželům Průchovým.