V jarních měsících loňského roku jsme Vás informovali o tom, že se podařilo zrekultivovat část pozemku na východní a severní straně areálu o rozloze 2600 m2 po té, co byl pozemek vrácen domovu po ukončení činnosti zahradnictví.

Z pozemku, který byl po mnoho let skládkou, se odvezlo přes 400 tun sutin a odpadků a následně navezeno 100 m3 kompostu a bylo vysázeno 350 sazenic vinné révy.

Na pozemku, který náleží k Domovu pro zrakově postižené Palata, se po staletí dařilo vinné révě. V první čtvrtině 17. století patřila zdejší vinice i se statkem Janu Theodoru Sixtovi z Ottersdorfu, který na tomto slunném svahu vinnou révu pěstoval.

A jak se můžete přesvědčit z fotografií, nejen pánovi z Ottersdorfu se víno dařilo. První sklizeň byla velmi uspokojivá a na moštu, který bude z hroznů vyroben, si naši klienti jistě pochutnají.