Počátkem srpna v Domově proběhlo informační setkání nejen o nových, ale rovněž nám již známých technologiích a kompenzačních pomůckách pro klienty se zrakovým postižením.

Navštívili nás pánové Mirek Orság a Zdeněk Rybák v rámci projektu Návštěvy POTMĚ a doprovázela je paní Drastichová.   Seznámili nás s novými technologiemi, předvedli jejich používání a informovali nás o nejnovějších trendech v této oblasti. Kromě jiného nás zaujala  například hlasová čtečka etiket Penfriend, která umožňuje nahrávat komentáře k samolepícím etiketám a to až 1 hodinu záznamu na jednu etiketu, celková kapacita čtecího pera je až 70 hodin záznamu. Etikety jsou vhodné např. k záznamu novinových článků, popisů CD, jsou vhodné i do mrazničky na popis potravin, koření, možné použít i na oblečení atd.

Přednáška nás všechny hodně zaujala a doufáme, že se bude opakovat i pro další klienty a rodinné příslušníky, kteří již projevili zájem se také zúčastnit.