Po úspěšné sklizni hroznů a výrobě moštu jsme pozváním na ochutnávku poděkovali z řad dobrovolníků těm, kteří se kromě jiných zasloužili o výsadbu vinice. Na fotografiích můžete posoudit dobu, kdy se sazenice zasadily se současností a tím, do jaké krásy nám vyrostly.
Mošt byl lahodný a chválili ho i naši klienti, kteří měli možnost ho ochutnat při příležitosti pravidelného setkání s panem ředitelem.
Věříme, že příští rok bude ještě úspěšnější a ani se nám všem nechce věřit, že pozemek byl v minulosti skládkou.