V období Velikonoc jsme jako každý rok navštívili velikonoční koncert hudby Hradní stráže. Průvodní slovo pronesl kaplan Hradní stráže kapitán Jan Kupka a program zahájili trubači Hradní stráže. Po nich následovalo pásmo písní pěveckého dětského sboru „Slavíčci“ pod vedením sbormistryně Alice Stavělové s klavírním doprovodem Magdy Šírkové. Zazněly skladby a písně Galliard, My Bonny Lass, Zpívej a hraj, Gagliarda, Adagio, Kupalinka, Hallelujah a další.
Koncert byl jako vždy úžasný a byl to pro nás velký zážitek.